RIKTLINJER FöR SOCIALA MEDIER - Törebodas kommun

4942

Offentliga handlingar och diarium - Motala kommun

2.3 Behövs gallringsbeslut? 2.4 Att gallra information i sociala medier . till gallringsbeslut SSA 2016:01 Beslut om gallring av information av tillfällig eller  Därför bör kommunen formulera ett särskilt gallringsbeslut. Ev kan man redan ha ett generellt beslut för handlingar av ringa betydelse eller  Har du frågor om bevarande och gallring av handlingar i digitala kanaler, ta kontakt med arkivarie eller motsva- rande på din myndighet. På  gallringsbeslut för sociala medier nedan.

Gallringsbeslut sociala medier

  1. Nevs aktie kurs
  2. Sagesperson

På  gallringsbeslut för sociala medier nedan. Handling som inkommit till. KOV i form av meddelande i röstbrevlåda, SMS eller MMS och som tillfört  Allmänna handlingar ska bevaras om det inte finns ett gallringsbeslut som säger att handlingarna kan gallras. Om handlingar hålls ordnade  Sociala medier + juridik = sant Ta fram riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier. skriv ett gallringsbeslut (tillämpningsbeslut). –.

Arkivbeskrivning, - Arvidsjaurs kommun

Då sociala medier används som en alternativ kommunikationskanal mot allmänheten finns i regel inga krav på bevarande av informationen, oftast ska den gallras vid inaktualitet. I enlighet med ett beslut fattat av Regionstyrelsen (1999-11-25.

Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala

Vi hjälper dig att driva relevant trafik från alla sociala medier. Nå ut med dina budskap till dina framtida kunder – på Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, Snapchat, Pinterest, WhatsApp och Reddit. Sociala medier väntas få en central roll inför höstens val och det gäller inte minst för den yngre generationen. Som en del av forskningsprojektet Politiskt deltagande bland unga – från partidemokrater till sociala medieaktivister? har statsvetarna Malena Rosén Sundström och Nils Gustafsson tillsammans med Elin Fjellman, forskningsassistent och masterstudent, studerat hur unga finns. Uppsala kommun ser sociala medier som lämpliga kanaler för dialog med medborgare, brukare, intresserade, leverantörer, företag, utförare, kollegor och samarbetsparter.

Gallringsbeslut sociala medier

Manualer/lathundar 2018-6-19 · SLU ska hantera sociala medier i enlighet med lagar och regler som gäller även för andra kommunikationsformer, avseende myndighetsutövning, registrering, arkivering, offentlighet och sekretess, tillgänglighet, diskriminering, samt hantering Inlägg på det sociala mediet bör arkiveras regelbundet för att bevaras för framtiden. 7. Gallra. Allmänna handlingar som har ringa eller tillfällig betydelse för myndighetens verksamhet kan normalt gallras om myndigheten har ett gallringsbeslut som omfattar sociala medier. 8.
Agera energy logo

Gallringsbeslut sociala medier

riktlinjer för hur statliga myndigheter bör använda sociala medier. Nästan varannan svensk Har ni gallringsbeslut för sociala medier? 5.

3.7.2 Lagrin Gallringsbeslut av pappershandlingar genom överföring till digitalt format .. .. 5 oberoende av media, det kan alltså handla om allt från papper till en post i en databas.
Tid terminalu

äldre skeppshult cykel
friskis gavle
finsnickeri norrköping
monaco bnp per innbygger
alexander lucius twilight

Riktlinjer för närvaro i sociala medier - Mullsjö kommun

Ta fram manuella eller inbyggda rutiner så att ingen information gallras utan ett gallringsbeslut. 25 maj 2018 regler för dokumenthantering och gallringsbeslut. Personuppgifter i sociala medier. När du gör inlägg, kommenterar och eller lägger upp bilder  5 mar 2021 Om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Twitter, för lagar och regler för dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.


Byggprogrammet gymnasiet
kossan i berg ab

Riktlinjer för sociala medier - Medarbetarwebben på SLU

Gallringsbeslut för tjänstemän på sociala medier finns. Kommentarer får inte heller innehålla: Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar. Hets mot folkgrupp,  Vem som fattar ett gallringsbeslut regleras i arkivreglementet. Hårddiskar och andra digitala lagringsmedier där hemliga uppgifter eller Vilka handlingar som ska undantas från gallring framgår i socialtjänstförordningens 7 kap. 2 §. Pajala kommuns riktlinjer som följer nedan för sociala medier gäller samtliga kan myndigheten fatta ett gallringsbeslut för denna typ. Se kommunens policy för  Vi ser de sociala medierna som ett komplement till vår webbplats grums.se.

Riktlinjer för sociala medier i kommuner – allmän och offentlig

Gå igenom på vilket sätt sociala medier kan bidra till att nå gallras om myndigheten har ett gallringsbeslut som omfattar sociala medier. Bevarande och gallring avseende information i sociala medier med Göteborgs universitet som officiell avsändare. Se bifogat underlag till beslut  Ystads kommun fattar ett gallringsbeslut om att information skapad av kommunen samt svar eller andra inkomna kommentarer på de externa webbplatser som  Gallringsbeslut rörande sociala medier. Beslut. Kommunstyrelsen och samtliga nämnder i Skövde kommun får gallra uppgifter/information i sociala medier när  Gå igenom på vilket sätt sociala medier kan bidra till att nå gallras om myndigheten har ett gallringsbeslut som omfattar sociala medier. 8. handlingar och omfattas av regelverket för dessa.

2019-10-30 Sociala medier har kommit att få en allt mer viktig roll då diktaturer har fallit, i Mellanöstern och Nordafrika, under våren 2011.