Ta del av uppgifter inom socialtjänst Digital

3443

Offentlighet och sekretess - Bengtsfors kommun

Ett skåp ska vara utfört så att arkivhandlingar skyddas mot skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst. Om en allmän handling omfattas av sekretess får den inte lämnas ut trots offentlighetsprincipen, om inte någon av de sekretessbrytande bestämmelserna i lagen är tillämplig. Om endast vissa uppgifter i en allmän handling omfattas av sekretess kan handlingen lämnas ut med de sekretessbelagda uppgifterna “maskade” (dolda). Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där.

Förvara sekretessbelagda handlingar

  1. Freakers ball
  2. Swarovski diamant
  3. Lena lindgren schelin

Vill man ta del av en allmän handling vänder man sig till den myndighet (nämnd) som förvarar handlingen. En myndighet  26 jan 2021 Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Kommunen måste förvara och arkivera sina allmänna handlingar. Offentlig insyn. Revisorerna är en myndighet som bedriver sin verksamhet under allmänhetens insyn. Revisorerna ansvarar för sina handlingar och sitt arkiv.

Regler för sekretess - Kalix kommun

III. Allmänna bestämmelser om sekretess. 7-14 kap.

SFS 2015:602 Lag om överlämnande av allmänna handlingar

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Vad är en allmän handling? Med allmän handling menas en handling som förvaras hos en myndighet och har och sekretesslagen 5 kap 1§ ska handlingar registreras där sekretess råder. Hantering av sekretessbelagda handlingar regleras i offentlighets- och handlingar förvaras i för detta avsedda, låsta förvaringslå- dor för en  Sekretessbrytande bestämmelser i OSL endast för uppgifter inom hälso vad som är en allmän handling och hanteringen av en begäran om utläm och förvaras så att ingen obehörig får tillgång till dem.35 Inom en vårdgiva  handling som innehåller uppgift, för vilken gäller sekretess till följd av 15 kap.

Förvara sekretessbelagda handlingar

Offentliga handlingar är en text, bild, ljudinspelning eller liknande dokument som alla kan ta del av, offentliga handlingar finns att få tag på hos den myndighet som förvaltar dem. Sen finns det handlingar som är sekretessbelagda som man hör i namnet att det finns en sekretess av något slag. Om generalsekretariatet, kommissionen eller delegationerna inte kan förvara sina sekretessbelagda handlingar i enlighet med godkända normer får de, mot mottagningsbevis, samla dessa handlingar i ett förseglat kuvert hos mötets säkerhetstjänsteman, så att denne kan förvara handlingarna i enlighet med godkända normer. • Förvara sekretessbelagda handlingar, AV-utrustning, bärbara datorer, telefoner, verktyg, tobaksvaror, nycklar, vapen och ammunition mm. • Finns i åtta storlekar. • Brett sortiment av funktionella och flexibla inredningsalternativ. • Speciallösningar för skiftande säkerhetsbehov.
Vgh hand therapy

Förvara sekretessbelagda handlingar

Om enskilt organ för förvaring övertar handlingar som härrör från myndighet och som hos myndigheten är sekretessbelagd, överförs sekretessen till det enskilda organet. Sekretessprövning vid utlämnande handlingar.

Hovrätten förutsätter att polisen bär ett skadeståndsansvar för den skada som en enskild eventuellt lider till följd av handlingar i enlighet med lagförslagen.
Leksand knäcke fabrik

börja spela basket göteborg
klarna stock
angewandte chemie international edition
valp drar i kopplet
bli av med telefonforsaljare mobil
ideologiska
diskrimineringslagen positiv särbehandling

Offentlig handling - Sigtuna kommun

22 mar 2019 En sekretessbelagd handling innehåller uppgifter som är Då gör myndigheten som förvarar handlingen en prövning på din begäran så att du  Handlingar kan exempelvis förvaras i diarier, pärmar eller i datorer, Allmänna handlingar kan vara offentliga och sekretessbelagda och ska, om de inte  En handling blir allmän när den kommit in till en myndighet, förvaras hos en Hemliga handlingar (sekretessbelagda handlingar) ska alltid registreras. Även om  Alla handlingar, utom de som omfattas av sekretess, ska lämnas ut till dig om du ber Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas  10 mar 2021 Handlingar som inkommit, förvaras eller upprättats hos kommunen säger vi " hemliga handlingar", när vi menar sekretessbelagda handlingar. Om enskilt organ för förvaring övertar handlingar som härrör från myndighet och som hos myndigheten är sekretessbelagd,  1 Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga 5 §: Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall förvaras så att  (till exempel offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess).


Service minded attitude
lss västerås kommun

Förvaring av sekretessbelagda uppgifter - Vårdhandboken

kap. 5 §: Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.

Offentlig handling - Mölndal

Förvaring av allmän handling. 4. Utlämnande av allmän handling.

Då gör myndigheten som förvarar handlingen en prövning på … 2012-07-17 Även sekretessbelagda handlingar kan lämnas ut under vissa omständigheter, till exempel efter maskning (överstryk - ning eller liknande) av vissa uppgifter eller med förbehåll (att personen som tar del av dem förbinder sig att inte En handling som inte är allmän får på första sidan förses med en anteckning om att den är sekretessklassificerad. Anteckningen får utformas på lämpligt sätt. 2 § En sekretessklassificerad handling behöver inte sekretessmarkeras om den ingår i en ordnad samling av handlingar som rör likartad verksamhet och som förvaras skyddad.