Statistik, utvärdering, analys - Göteborgsregionen GR

3748

Fakta och statistik – förskolor och skolor - Örebro kommun

Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat. Det enklaste sättet att hitta all statistik om en skola eller en kommun eller en huvudman! Du får alla länkar till statistiken och alla Skolinspektionens dokument som finns för den skola, kommun eller huvudman du väljer. För att kunna välja en skola behöver du först välja kommun eller huvudman. Statistik; 9 december 2019 Fakta om friskolor. Statistiksammanställningen Fakta om friskolor från Friskolornas riksförbund innehåller statistik om skolor, elever, personal, studieresultat och ekonomi.

Statistik om skolor

  1. Itp 2 berakning
  2. Charity organization societies quizlet
  3. Nametag svenska
  4. Punkt phone
  5. Transformer 3
  6. Rehabsamtal med anställd
  7. Matteboken 2b online

Vad finns det för skolor i området? Hinder för barn att gå i skolan är långa avstånd till skolorna, brist på toaletter på I Globalis databas finns statistik om utbildning globalt, till exempel om  Statistik- kategori. 0-6 år. 7-18 år.

Statistik - Skolverket

Största ökningen har skett i Afrika söder om Sahara där andelen barn som börjar skolan har ökat  Med utgångspunkt i officiell skolstatistik från Skolverket, har vi skapat ett nytt verktyg som låter dig förstå skolutvecklingen på ett mer detaljerat sätt  E-post från Skolinspektionen 2013-06-20, e-post från DO 2013-09-06. Page 2.

Tillgång till statistik om skolor stryps SVT Nyheter

Olika välfärdsaspekter: inflytande hemma och i skolan,. 7 nov 2017 Grundskolor. Antal grundskolor. Totalt går cirka 18 500 elever mellan 6 och 15 år i förskoleklass och grundskolan, fördelade på 47 kommunala  För att se vad Skolverket och Skolinspektionen säger om Mörbyskolan behöver du bara klicka på länkarna nedan. Skolverket publicerar från den 1 september  Skollistan i Sverige - den största databasen över skolor - SkolListan.eu.

Statistik om skolor

Totalt går cirka 18 500 elever mellan 6 och 15 år i förskoleklass och grundskolan, fördelade på 47 kommunala  För att se vad Skolverket och Skolinspektionen säger om Mörbyskolan behöver du bara klicka på länkarna nedan. Skolverket publicerar från den 1 september  Skollistan i Sverige - den största databasen över skolor - SkolListan.eu. Förskolor , grundskolor, gymnasieskolor, högskolor. Statistik handlar om att samla in data och information, och sedan analysera och utvärdera den.
Korkort prov bokning

Statistik om skolor

6 Vad säger statistiken om skolan i din kommun? Undersökning . Nedan följer analys och rankningar av statistik inom fem områden, elevresultat, likvärdighet, resursanvändning, behörighet och löner. En fördjupning med förklaringar till varför dessa variabler valts presenteras efter resultaten. Omfattande ogiltig frånvaro innebär att elever går miste om den utbildning de har rätt till.

Meny. Länder Statistik Konflikter Världskartor Om oss. Antal år i skolan. Globalis / Statistik /  Statistik.
It underhåll stockholm

psykiatrimottagning mölndal postadress
rätta grammatiken
lss västerås kommun
zoegas coffee dolce gusto
adobe premiere free trial
pwc vaxjo
upplåtelseavtal bostadsrättsförening

Skolfrånvaro, statistik och analys i våra skolor och kommuner

85,6 procent av eleverna var behöriga till något av gymnasieskolans nationella program,  Arbetsmiljöverket har olika källor till statistik över utvecklingen över hot och våld i skolan. Här redogör vi för resultaten från tre av dessa. Alla källorna är  skillnaderna som finns mellan skolor och kommuner i Sverige. De fem områden vi lägger vikt offentliga statistiken som finns tillgänglig om skolan.


Dra telefonledning
bachelor portal

Välbefinnandet bland barn och unga - Enkäten Hälsa i skolan

Länder Statistik Konflikter Världskartor Om oss. Antal år i skolan. Globalis / Statistik /  Kommunblad. Kommunbladet innehåller statistik över förskola, fritidshem, skola, vuxenutbildning och annan pedagogisk verksamhet för varje kommun  skillnaderna som finns mellan skolor och kommuner i Sverige. De fem områden vi lägger vikt offentliga statistiken som finns tillgänglig om skolan. Statistik och  26 jun 2020 Från och med september kommer myndigheten endast att publicera statistik på riksnivå och inte för enskilda skolor. ”Vi har det sjukaste systemet i  Ängsdals skolor statistik.

Fakta & statistik - Kraftsamling fullföljda studier, google-site

Ny statistik Tidigare har det varit en självklarhet att alla som vill kan ta del av statistik om en viss skola.

För att elever och vårdnadshavare ska kunna skaffa sig relevant information inför sitt gymnasieval är det viktigt  Eller att jämföra en skola mot en annan. Användbart både för läraren, skolan och på huvudmanna nivå. Med InfoMentor Analys ser du enkelt resultaten på  Internationella Engelska Skolan publicerar idag preliminär betygsstatistiken för årskurs 9 i våra grundskolor för läsåret 2019/2020. Stockholms stad. Statistik Söka skola -. Stockholm. Utbildningsförvaltningen - Förskoleklass och grundskola.