Offentlig handling - Tanums kommun

1817

Allmänna handlingar - Valdemarsviks kommun

Sekretess. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller En handling är vanligen ett brev, protokoll, beslut, men det kan också vara e-post med mera (se vidare 3.3). En handling är allmän även om den är ställd personligen till en enskild tjänsteman eller för-troendevald om den rör kommunens verksamhet. Detta gäller inte om mottagaren fått hand- Vad är en allmän handling?

E post allmän handling

  1. Jerker blomqvist gävle
  2. Belysning för konstglas
  3. Vilken komiker anklagas
  4. Job sites boston
  5. Meritvärden gymnasiet
  6. 5g farlig stralning
  7. Räkna pension tjänstepension
  8. Hur stor andel av de totala koldioxidutsläppen i sverige kommer från vägtransportsektorn_

Se exempel på stycket ”vad ska man inte diarieföra” Observera att e-postloggar utgör allmänna handlingar liksom den post som hanteras i egenskap av anställd och som inte utgör undantag från allmänna handlingar. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera, men det kan också handla om e-post, video- eller band­upptagningar till exempel. En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Som förtroendevald måste du vara uppmärksam på den post och e-post som du hanterar. Post ställd till en förtroendevald är normalt sett inte allmän handling och hur du hanterar din post styrs inte av några regler.

https://www.regeringen.se/49bb8b/contentassets/93d...

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Det kan vara exempelvis brev, protokoll, beslut, e-post, och video- eller  Allmänna handlingar är handlingar som förvaras hos en myndighet och som är inkomna dit eller upprättade där.

Hantering av e-post, SMS och handlingar i Flexite.pdf

Du kan även skicka brev, e-post,  Du har rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Kan du få handlingar via e-post? Kommunen är inte skyldig att  universitetslektor Ulla Björkman (Om allmänna handlingar och Sekretess inom förteckning över e-postförsändelser som uppkommer utgör en allmän handling. Postat 2018/12/28 2018/12/28 Kategorier Övrigt Taggar arbetsförmedlingen, arkivforskning, e-post, e-postmeddelande, efterforskningsskyldighet, färdig elektronisk handling, färdiga elektroniska handlingar, KR Sthlm 7359-18, mejl, nöjaktig precisering, nyckelord, potentiell handling, sökord, TF 2:6 2 st Lämna en kommentar till Behövde Nedan kommer jag att redogöra för vad som är en allmän handling, hur man begär ut handlingar och hur länge de måste sparas. Längst ned finns en sammanfattning. Vad är en allmän handling?

E post allmän handling

Offentlighetsprincipen innebär en skyldighet att på begäran tillhandahålla (genom kopia eller på plats) allmänna handlingar.
Färdiga gymnasiearbeten

E post allmän handling

Om du begär ut en offentlig allmän handling kan vi skicka den antingen med e-post  Äldre handlingar kan finnas hos kommunarkivet. Vill du begära ut en allmän handling kan du besöka myndigheten eller höra av dig via telefon eller e-post. Den post som endast berör deras arbete som förtroendemän är inte allmänna handlingar och ska därför inte registreras. E-post och fax.

Blankett för begäran om allmän handling - Word.
Orebro lans fotboll

kontering webbhotell
kontaktlösa kort swedbank
mailadresser telia
eric ruuth förskola höganäs
snabbkommando för klipp ut

Sociala medier och e-post – allmän handling

Därmed är de inte allmänna handlingar. Tänk dock på att interna e-postmeddelanden som tillhör ett ärende blir allmänna när ärendet avslutats (enligt punkt 3 B ovan). Privata e-postmeddelanden, det vill säga sådana som inte rör myndighetens verksamhet, anses inte vara allmänna handlingar.


Plastal sverige ab simrishamn
maskinhall maskinisten

Offentlig handling - Kanslienheten - Sala kommun

I ditt nu aktuella fall framstår det som fullt tänkbart att nämndens e-post inte är allmänna handlingar i enlighet med vad som uppges i beslutet. Bakgrund. De flesta regler har gällt redan tidigare; vad som är en allmän handling, hur dessa ska tas omhand, vad man gör med sådant som inte är en allmän handling etc. Det som tillkom i maj 2018 är att dataskyddsförordningen, till skillnad från dess föregångare personuppgiftslagen, även gäller e-post. I ett sådant fall bör handlingen diarieföras och läggas i akten och blir då en allmän handling.

Hantering av in- och utgående e-post och sms - Härryda

Det som bedöms vara allmänna handlingar ska sekretessbedömas. Sekretess- prövningen görs av   6 dagar sedan Om en handling förvaras hos en myndighet är det en allmän handling, hjälp med att hitta en viss handling och du kan alltid skicka e-post.

2021-04-16 · I domen slår rätten fast att HAV ska lämna ut e-postloggen. Enligt HFD är en e-postlogg en allmän handling i sin helhet, även om vissa av de mejl som finns upptagna i loggen inte är det. Enligt domen finns det ingen sekretessregel som kan användas för att hemlighålla e-postloggen i den aktuella situationen.