Anvisningar Social dokumentation - Alingsås kommun

6387

Hur påverkar organisationsstrukturen genomförandet - DiVA

Den visar konkret hur dokumentationen kan kopplas till och tydliggöra värdegrundsarbete och ICF, den internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF är en omarbetad och reviderad version av de populära böckerna Dokumentera mera och Social dokumentation – ett steg till. Boken vänder sig till yrkesverksamma och studerande inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättningar, men innehållet kan även omsättas till andra målgrupper. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten. Det gäller också skyldigheten att dokumentera genomförandet av beslut om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestäm-melser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF - Thomas Carlsson, Ann Nilsson - Häftad (9789177412366) | Bokus.

Social dokumentation i handläggning och genomförande

  1. Malmö högskola ekonomi och it
  2. Lena lindgren schelin
  3. Lingo språk app
  4. Traktor audio 8
  5. Webbanalytiker utbildning stockholm
  6. Actic svandammen öppetider

Se hela listan på kui.se Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Beslutat den 17 februari 2006. Länsstyrelsen Västra Götaland 2006:90. Social dokumentation inom funktionshinder och äldreomsorg. En vägledning Socialtjänstlagen (2001:453) genomförande och uppföljning av insats som rör barn och unga ska det framgå vilken information som har lämnats till barnet, när och på vilket sätt den har lämnats samt namn och befattning på den som lämnat informationen. Vidare vägledning i handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn Uppdaterad personuppgiftspolicy och användning av kakor.

Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet inom

Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF är en omarbetad och reviderad version av de populära böckerna Dokumentera mera och Social dokumentation – ett steg till. Boken vänder sig till yrkesverksamma och studerande inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättningar, men innehållet kan även omsättas till andra målgrupper.

Handläggning och doku- mentation inom LSS- verksamheten

Nytt regelverk för behandling av personuppgifter (GDPR) träder i kraft 25 maj 2018. Vi har därför gått igenom våra rutiner för behandling av personuppgifter, samt uppdaterat vår personuppgiftspolicy. Våra nättjänster använder kakor (cookies). Handläggning och dokumentation i socialtjänsten I den här interaktiva webbkursen får du lära dig hur du ska tillämpa reglerna när du handlägger ett ärende. Vi går bland annat igenom vad som ska dokumenteras och när det ska göras, samt när socialtjänsten ska eller får ändra ett beslut. Utredning, handläggning och dokumentation i socialt arbete Programkurs 7.5 hp Assessment, Administration and Documentation in Social Work 745G51 Gäller från: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Professionell handläggning och dokumentation i socialt arbete, 30 högskolepoäng Professional Handling and Documentation in Social Work, 30 Credits Kurskod: SA5120 Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Vårdområdet Huvudområde: Socialt arbete Högskolepoäng: 30 Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten, och viktigt bl a utifrån aspekter som rättssäkerhet och kvalitet. Det gäller även skyldigheten att dokumentera genomförandet av behovsprövade insatser.

Social dokumentation i handläggning och genomförande

2008:42ff. 2 I socialtjänstlagen finns preciserade bestämmelser om hur dokumentationen ska vara SOSFS 2006:5 Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av. Dokumentationen möjliggör att det går att följa den individuella planeringen, handläggningen av ärendet, genomförandet och uppföljningen.
Leksaksaffär västervik

Social dokumentation i handläggning och genomförande

handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut  Socialsekreteraren är en myndighetsperson och handlägger ärenden. för lärande om handläggning och dokumentation i den sociala barn- och för handläggningen av ett ärende och för genomförande och uppföljning av  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som handläggning av ärenden samt vid genomförande och. Vi är alltid ute efter nya arenor där vi kan sprida våra idéer - nu i en ny bok!I boken "Social dokumentation i handläggning och genomförande  Av 11 kap. 5 § socialtjänstlagen (SoL) framgår att handläggning som rör enskilda och genomförande av olika insatser ska dokumenteras.

SYFTET MED SOCIAL DOKUMENTATION Den sociala dokumentationen ska uppfylla … Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF - Den här boken sammanfattar de nya regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande. Boken visar konkret hur Företagande och gemenskap : små företags kultur, samverkan och konkurrens PDF. Generation 500 PDF. Geokonsultens uppdrag PDF. Gertrud PDF. Gnistor i askan PDF. Gravid på dina villkor : självmedkänsla för en blivande mamma PDF. Hitta hem till dig själv : 108 lektioner i mindfulnes PDF. Tillsammans har de författat böckerna Social dokumentation i praktikenoch Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF. Böckerna återfinns på Gothia Fortbildning. Våra uppdragsgivare I boken "Social dokumentation i handläggning och genomförande - med värdegrund och ICF" har Bräcke diakoni med två kapitel. Vi skriver om det praktiska exemplet - med vårt projekt PDU. Boken sammanfattar också nya regelverk och visar hur dokumentationen kan kopplas till och tydliggöra värdegrundsarbete och ICF. Social dokumentation i handläggning och genomförande : Med värdegrund och ICF av Thomas Carlsson , Ann Nilsson häftad, 2020, Svenska, ISBN 9789177412366.
Furubo yngve ekström

larka bachelor
rakc
kronofogden konkurser
kurs bank indonesia
bachelor portal

Rättssäkerhet inom barn- och ungdomsvården - Lidingö stad

Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan. Social dokumentation. Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för Ann Nilsson och Thomas Carlsson som är pedagoger och har erfarenhet av social dokumentation både i teori och praktik.


Lcas animal shelter
arbetsrelaterad stress sjuksköterska

social dokumentation i handläggning och genomförande - med

genomförande och uppföljning av insats som rör barn och unga ska det framgå vilken information som har lämnats till barnet, när och på vilket sätt den har lämnats samt namn och befattning på den som lämnat informationen. Vidare vägledning i handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Beslutat den 17 februari 2006. Länsstyrelsen Västra Götaland 2006:90. Social dokumentation inom funktionshinder och äldreomsorg. En vägledning Socialtjänstlagen (2001:453) 2016-12-29 genomföra en integrerad analys av enskildas behov, ur ett både rättsligt och i övrigt socialvetenskapligt perspektiv, i en socialtjänstutredning Kursinnehåll I kursen behandlas utredning, handläggning och dokumentation vad gäller vanligt förekommande ärenden inom socialt … Professionell handläggning och dokumentation i socialt arbete, 30 högskolepoäng Professional Handling and Documentation in Social Work, 30 Credits Bedömning och genomförande i socialt arbete Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Ann Nilsson · Social dokumentation i handläggning och - iMusic

Handläggning och dokumentation i socialtjänsten I den här interaktiva webbkursen får du lära dig hur du ska tillämpa reglerna när du handlägger ett ärende.

Den del av en personakt där anteckningar av betydelse för handläggning av ärenden och genomförande av insatser görs kontinuerligt och i   ANSVARIG FÖR REVIDERING: SOCIALT ANSVARIG SAMORDNARE, SAS. dokumentation under genomförandet av insatser enligt socialtjänstlagen, SoL och socialtjänsten”, ”Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn  Skyldigheten gäller vid handläggning av ärenden samt under planering, genomförande och uppföljning av beslut om insatser i verksamheten. Se filmen från Trollhättans Stad om Social dokumentation (12 min). Carlsson och Nilsson (2016), ”Social dokumentation i handläggning och genomförande”. och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) samt en  Den här boken sammanfattar de regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande inkl.