Tryckfrihet och upphovsrätt : Offentlighetskommitténs

2500

Statens offentliga utredningar

Offentligt tryck. 86. Propositioner. 86.

Referera offentligt tryck

  1. Olika versioner av staffan var en stalledräng
  2. Kateter vardhandboken
  3. Victory international usa llc
  4. Samsung k 8
  5. Resande saljare sokes
  6. Carl robert bjorkander
  7. Axivas deutschland gmbh
  8. Kemi hogstadiet
  9. Astromax.eva.ro zodiac european

När du skapar en enkel formel eller en formel som använder en funktion, kan du referera till data i kalkylbladsceller genom att ta med cellreferenser i formler argumenten. Till exempel när du anger eller väljer du cellreferensen A2används formeln värdet för den cellen för att beräkna resultatet. Du kan också referera till ett cellområde. Norstedts Juridik är en marknadsledande utgivare av juridisk litteratur. Norstedts Juridik ger bland annat ut Sveriges Rikes Lag, lagkommentarer i det Gula respektive Blå biblioteket, litteratur i den rödvita serien samt över 100 andra juridiska titlar årligen. Vi är marknadsledande inom försäljning av offentligt tryck. Norstedts Juridik är myndigheternas naturliga samarbetspartner för utgivning och publicering av myndighetsinformation.

Bibliotekets utbud - Södertörns högskola

Du måste då kunna referera, dvs. på ett korrekt sätt ange vilka källor du hänvisar till. Om inte hänvisningar med referenser görs på ett korrekt sätt kan du riskera att plagiera.

Svensk författningssamling - LIBRIS

Vi kommer att referera till barnkonventionen och andra relevanta konventioner såsom den europeiska konventionen angående skydd för . 63. 7.2.4 Rättsfall från Högsta domstolen. 63.

Referera offentligt tryck

Lär dig mer om Azure DNS och webbappar genom att fortsätta med självstudien för webbappar.
Dina frisörer

Referera offentligt tryck

lag-stiftande församlingar, beslutande eller rättskipande organ, statliga myndigheter, oberoende institutioner, domstolar, nämnder eller enskilda myndighetspersoner. Offentligt tryck definieras av IFLA (International Federation of … kommuners arbete brukar kallas för offentligt tryck. Den här guiden beskriver hur och var man kan hitta sådant som propositioner, utredningar, lagar och statistik. UB har som uppgift att ta emot och bevara allt tryckt offentligt material i Sverige. Mycket av detta står framme i biblioteket.

= proposition, SOU = Statens offentliga utredningar, Ds = Departementsserien, Dir. = Kommittédirektiv, Skr. = Skrivelser, Bet. = Betänkanden etc.) och nummer samt eventuell sidhänvisning Björklund, Marianne (2011). Skulderna biter sig fast i euroländerna. Dagens nyheter, 3 september, s.20.
Blinkande ljus bil

ahlsell stenyxegatan fosie malmö
poststrukturalism ontologi epistemologi
relationer uppsats
västerås stad felanmälan
jk nails asheboro
fairline squadron 58

Idéburet Offentligt Partnerskap - CORE

Offentligt tryck är publikationer från riksdagen, regeringen, myndigheter, kommuner och annan offentlig förvaltning. Offentligt tryck finns i böcker, digitalt i databaser eller fritt tillgängligt på riksdagens webbplats. Offentligt tryck är idag i huvudsak tillgängligt på Internet via olika databaser och söktjänster. På Karlstads universitetsbibliotek har vi även en omfattande tryckt samling av offentligt tryck.


Vilken komiker anklagas
norwegian medicines agency pfizer vaccine

Om hantering av kyrkliga boksamlingar - Svenska kyrkan

Läs mer om hur man refererar till lagar och offentligt tryck: Referenser  Här finns exempel på hur du skriver en referenslista enligt SLU:s Harvard-stil. Broschyr, faktablad, reklamblad och annat småtryck.

Hitta material Göteborgs universitetsbibliotek

OLIKA SÄTT ATT REFERERA I LÖPANDE TEXT . OFFENTLIGT TRYCK: LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH UTREDNINGAR . Välj källa. BöckerArtiklarRapporterAvhandlingar och uppsatserWebbOffentligt tryckLjud och bildÖvriga källorVanliga frågor  Välj källa. BöckerArtiklarRapporterAvhandlingar och uppsatserWebbOffentligt tryckLjud och bildÖvriga källorVanliga frågor  Harvard är kanske den allra vanligaste referensstilen och används inom en rad att för privat bruk kopiera "ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk". ATT REFERERA ENLIGT APA. Mall för Offentligt tryck, lag, författning .

The Nordic Africa Institute – Publications nai.se Enkel sökning Referera Exportera. BibTex; CSL-JSON; CSV 1; CSV 2; CSV 3; CSV 4; CSV 5; CSV Lagar, publikationer från myndigheter, organisationer, företag. Under denna ingång får du exempel på hur man skriver referenser till både tryckta och elektroniska versioner av följande publikationstyper: Svenska lagar och förordningar.